Brony zębowe składane ręcznie

Brony firmy Jar – Met zostały zaprojektowane, zbudowane i przystosowane do upraw wszystkich rodzajów gleb na polach bez kamieni. Brony mogą być użytkowane do wyrównywania powierzchni pola po orce (przed siewem), przykrywania posianych nasion, rozbijania i kruszenia brył zaskorupiałej powierzchni pola, niszczenia wschodzących chwastów i rozłogów perzu. Maszyna może być również użytkowana do wymieszania nawozów mineralnych z glebą. Praca broną może być wykonywana skłonach do 8°.

 

Charakterystyka techniczna bron zębowych lekkich i średnich

Parametr

Jedn. miary

Brona zębowa

1. Symbol maszyny

-

U 357

U 357/1

U 357/2

2. Wykonanie ramy

-

sztywne

składane ręcznie

składane ręcznie

składane ręcznie lub hydraulicznie

3. Typ

-

zawieszana

4. Szerokość robocza

m

3,0

3,0

4,0

5,0

5. Głębokość robocza

cm

6 – 10

6. Wymiary gabarytowe w położeniu roboczym
- długość

mm

1620

1620

1620

1620

- szerokość

mm

2980

2980

3990